• Bahasa Lain

Selamat Hari Penguatkuasa JAS 2021

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) adalah berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling, bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.

Sejajar dengan kemajuan negara dalam pengurusan alam sekitar , penguatkuasaan AKAS adalah selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.

Sempena 47 tahun pewartaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, YB Menteri Alam Sekitar dan Air telah mengisytiharkan 15 April sebagai Hari Penguatkuasa JAS. Seluruh warga JAS komited akan terus setia berbakti kepada agama, bangsa dan negara demi kelestarian alam sekitar.

” Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama”.

 

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

May 10, 2021 @ 2:22 pm

DOE Leaf