• Bahasa Lain

Pengumuman – Pendaftaran Baru dan Pembaharuan Pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar

PENGUMUMAN 1/2018                                                                                 2  JANUARY 2018

Tuan/ Puan

Pihak Jabatan Alam Sekitar telah membuka permohonan pendaftaran baru dan pembaharuan pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar. Tarikh tutup permohonan bagi tahun 2018 adalah seperti berikut:

 

Bil. Tarikh Tutup Permohonan **Tarikh Jangkaan Keputusan
1. 22 Disember 2017  Selepas 12 Januari 2018
2. 15 Mac 2018 Selepas 16 April 2018
3. 13 Julai 2018 Selepas 14 Ogos 2018
4. 15 November 2018 Selepas 17 Disember 2018

**Tarikh jangkaan keputusan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa

 

Untuk keterangan lebih lanjut boleh menghubungi Cik Masnona Abdul Aziz atau Puan Nooradilla Mohamed (03-88712000)

Terima Kasih.

 

Sekretariat
Skim Pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar
Jabatan Alam Sekitar Malaysia

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PENGUMUMAN 2/2018                                                                                 16  MAC 2018

 

Tuan/ Puan

 

PERMOHONAN SEBAGAI JURUAUDIT ALAM SEKITAR

 

  1. Pemohon yang ingin memohon untuk menjadi Juruaudit Alam Sekitar yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS) perlu menghadiri Kurus Induksi Juruaudit Alam Sekitar anjuran Institut Alam Sekitar Malaysia (EiMAS) dan lulus peperiksaan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan.

 

  1. Pemohon perlu memenuhi kriteria-kriteria yang disenaraikan dalam Garis Panduan Pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar yang boleh diperolehi di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar (www.doe.gov.my).

 

  1. Borang yang telah lengkap diisi boleh dihantar kepada:

 

Urusetia Skim Pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar

Bahagian Penilaian

Jabatan Alam Sekitar

Kementerian Sumber Aslli dan Alam Sekitar

Aras 1-4, Podium 2&3, Wisma Sumber Asli

No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4

62574 PUTRAJAYA

 

PERMOHONAN PEMBAHARUAN JURUAUDIT ALAM SEKITAR

 

  1. Permohonan pembaharuan Juruaudit Alam Sekitar perlu mempunyai jumlah jam Pembangunan Profesional Berterusan (Continuing Professional Development, CPD) dan jumlah Audit Mandays di lapangan yang mencukupi untuk dipertimbangkan bagi pembaharuan sijil sebagai Juruaudit Alam Sekitar.

 

  1. Setiap latihan dan kursus yang dinyatakan dalam Section E Borang Pembaharuan Juruaudit Alam Sekitar perlu disertakan dengan salinan sijil sebagai pembuktian.

 

  1. Setiap audit pihak ketiga yang dijalankan (maklumat di Section F, G dan H Borang Pembaharuan Juruaudit Alam Sekitar) perlu disertakan dengan bukti (pengesahan daripada pihak yang diaudit: nama, tel, faks, email, tandatangan dan cop rasmi syarikat atau laporan audit yang mempunyai nama pemohon). Hanya kerja-kerja audit pihak ketiga di lapangan (onsite) yang mempunyai pengesahan sahaja akan dikira untuk audit mandays.

 

  1. Bagi jumlah jam Pembangunan Profesional Berterusan (CPD hour) pemohon perlu mengisi CPD Logsheet beserta pembuktian (pengesahan daripada pihak yang memberi latihan: nama, tel, faks, email, tandatangan dan cop rasmi syarikat atau sijil penyertaan atau apa-apa dokumen pembuktian yang lain). Pemohon perlu merujuk kepada Guidance on Continuous Development (CPD) for Registered Environmental Auditors bagi aktiviti yang diterima untuk pemberian mata CPD.

 

  1. Bagi tujuan kawalan dokumen Jabatan, Borang Permohonan Pembaharuan Jururaudit Alam Sekitar beserta dokumen-dokumen sokongan perlu dihantar dalam bentuk hard copy kepada:

 

Urusetia Skim Pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar

Bahagian Penilaian

Jabatan Alam Sekitar

Kementerian Sumber Aslli dan Alam Sekitar

Aras 1-4, Podium 2&3, Wisma Sumber Asli

No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4

62574 PUTRAJAYA

 

Terima Kasih.

 

Urusetia

Skim Pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar

Jabatan Alam Sekitar Malaysia

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

November 9, 2018 @ 11:23 am

DOE Leaf