• Bahasa Lain

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment, EIA) Bertajuk ” Environmental Impact Assessment (EIA) for The Proposed Integrated Waste Management System (IWMS) in Samalaju, Bintulu, Sarawak” Oleh Trienekens (Samalaju) Sdn Bhd

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment, EIA) Bertajuk ” Environmental Impact Assessment (EIA) for The Proposed Integrated Waste Management System (IWMS) in Samalaju, Bintulu, Sarawak” Oleh Trienekens (Samalaju) Sdn Bhd

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang mengkaji Laporan EIA untuk projek tersebut di atas. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk memberi ulasan bertulis ke atas Laporan EIA berkenaan yang boleh didapati dan dirujuk di tempat-tempat seperti berikut:-

Pengurus Besar
Lembaga Kemajuan Bintulu
No.1, Jalan Tanjong Kirudong
97007 BINTULU

Perpustakaan Awam Pusat BDA Bintulu
Jalan Dato Polycarp Sim Cheng Mong
Peti Surat 55
97007 BINTULU

Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak
Tingkat 7-9, Wisma STA
No.26, Jalan Datuk Abang Abdul Rahim
93450 KUCHING

Jabatan Alam Sekitar (Cawangan Bintulu)
Tingkat 2, Bangunan Pejabat BPA
No.1, Jalan Tanjung Kidurong
97000 BINTULU

Perpustakaan Negara Malaysia
232, Jalan Tun Razak
50572 KUALA LUMPUR

Perpustakaan
Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat
Aras 1, Podium 3
Wisma Sumber Asli

No.25, Persiaran Perdana, Presint 4
62574 PUTRAJAYA

Orang ramai boleh menyemak laporan tersebut bermuka daripada 20 Mei 2019 hingga 18 Jun 2019 dan mengemukakan ulasan bertulis kepada Jabatan Alam Sekitar sebelum 3 Julai 2019. Ulasan bertulis tersebut hendaklah dikemukakan kepada:-

 

Ketua Pengarah
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubatan Iklim (MESTECC)
Aras 2, Podium 3, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4
62574 PUTRAJAYA
(U.p.: Bahagian Penilaian Jabatan Alam Sekitar-Urusetia Laporan EIA)

Tel: 03-88712000
Faks: 03-88891045

Orang ramai juga boleh melayari laman Portal Enviro Knowledge Management Center (EKMC) di alamat;

https://enviro.doe.gov.my/ekmc/eia/laporan-penilaian-kesan-kepada-alam-sekeliling-environmental-impact-assessment-eia-bertajuk-environmental-impact-assessment-eia-for-the-proposed-integrated-waste-management-system-iwms-in-sam/ untuk merujuk Ringkasan Eksekutif dan Keseluruhan Laporan

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

August 23, 2019 @ 9:40 am

DOE Leaf