• Other Languages

Maklumat Asas Sumber Asli Alam Sekitar

Maklumat Asas Sumber Asli Alam Sekitar

Maklumat Asas Sumber Asli Alam Sekitar

.
Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (Ministry of Natural Resources and Environment, NRE) telah Maklumat Asas Sumber Asli dan Alam Sekitar yang merupakan satu hub yang mengandungi maklumat-maklumat daripada Jabatan/Bahagian yang boleh digunapakai oleh orang awam dan warga NRE. YBhg. Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah menyarankan agar orang awam dan juga semua warga NRE dapat manfaatkan sistem ini sepenuhnya. Maklumat Asas Sumber Asli dan Alam Sekitar boleh dapat dicapai melalui portal http://forum.mygeoportal.gov.my/smanre/interface/default.php

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

January 27, 2021 @ 5:13 pm

DOE Leaf