• Other Languages

Borang Senarai Semak Permohonan Import Eksport Bukan Buangan Terjadual

Tuan/Puan,

Mohon tuan/puan untuk mengemukakan surat rasmi yang berkepala syarikat tuan/puan, dan melampirkan segala maklumat dan dokumen yang diperlukan seperti di dalam senarai semak serta di hantar kepada pihak kami secara “hardcopy” ke alamat seperti di bawah:

Pengarah
Bahagian Bahan Berbahaya
Jabatan Alam SekitarAras 2, Podium 3,
Wisma Sumber Asli
No.25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 PUTRAJAYA

Sila ambil perhatian bahawa setiap proses permohonan akan mengambil masa selama 3 minggu (hari berkerja)

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

January 16, 2020 @ 8:48 am

DOE Leaf