• Other Languages

(Bahasa Melayu) Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi Cadangan Projek “Proposed Increase Of Production Capacity For Existing Recycled Paper Mill On Lot 1, Kawasan Perindustrian Bentong Iib, Sungai Dua, Mukim Sabai, 28700 Bentong, Pahang, Malaysia”

JABATAN ALAM SEKITAR

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (Eia) Jadual Kedua Bagi Cadangan Projek “Proposed Increase Of Production Capacity For Existing Recycled Paper Mill On Lot 1, Kawasan Perindustrian Bentong Iib, Sungai Dua, Mukim Sabai, 28700 Bentong, Pahang, Malaysia”

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 21 Disember 2020 hingga 19 Januari 2021

Sila buka url dibawah; (QR code boleh dilihat didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

 • jpg Cover
  Date added: 21 December, 2020 9:06 AM File size: 46 KB Downloads: 135
 • jpg Pemberitahuan Ketiga
  Date added: 21 December, 2020 9:06 AM File size: 284 KB Downloads: 134
 • jpg Pemberitahuan Kedua
  Date added: 21 December, 2020 9:06 AM File size: 285 KB Downloads: 130
 • jpg Pemberitahuan Pertama
  Date added: 21 December, 2020 9:06 AM File size: 284 KB Downloads: 129
Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

February 24, 2021 @ 2:08 pm

DOE Leaf