• Other Languages

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi Cadangan Projek Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari di Mersing, Mukim Triang, Endau, Daerah Mersing, Johor Darul Takzim

JABATAN ALAM SEKITAR

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (Eia) bagi Cadangan Projek Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari di Mersing, Mukim Triang, Endau, Daerah Mersing, Johor Darul Takzim

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 4 Februari 2021 hingga 5 Mac 2021

Sila buka url dibawah; (QR code boleh dilihat didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

 • jpg Cover
  Date added: 4 February, 2021 3:24 PM File size: 277 KB Downloads: 52
 • jpg Pemberitahuan Pertama
  Date added: 4 February, 2021 3:24 PM File size: 533 KB Downloads: 54
 • jpg Pemberitahuan Kedua
  Date added: 4 February, 2021 3:24 PM File size: 532 KB Downloads: 43
 • jpg Pemberitahuan Ketiga
  Date added: 4 February, 2021 3:24 PM File size: 532 KB Downloads: 47
Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

February 24, 2021 @ 2:08 pm

DOE Leaf