• Other Languages

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling Bagi “Proposed Disposal 50-Acre Area Of Sediment From Jor Lake Of Sultan Yussuf Power Station At Pda3, Rizab Hutan Simpan Bukit Tapah, Mukim Batang Padang, Daerah Batang Padang, Perak”

JABATAN ALAM SEKITAR

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi “Proposed Disposal 50-Acre Area Of Sediment From Jor Lake Of Sultan Yussuf Power Station At Pda3, Rizab Hutan Simpan Bukit Tapah, Mukim Batang Padang, Daerah Batang Padang, Perak”

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 23 Mac 2021 hingga 21 April 2021

Sila buka url dibawah; (QR code boleh dilihat didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

April 19, 2021 @ 2:18 pm

DOE Leaf