• Other Languages

Terms Environmental Impact Assessment For Bayan Lepas Light Rail Transit Project

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang mengkaji Laporan EIA untuk projek tersebut di atas. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk memberi ulasan bertulis ke atas Laporan EIA berkenaan yang boleh didapati dan dirujuk di tempat-tempat seperti berikut:-

Orang ramai boleh menyemak laporan tersebut bermula daripada 13 September 2019 hingga 27 Oktober 2019 dan mengemukakan ulasan bertulis kepada Jabatan Alam Sekitar sebelum 27 Oktober 2019. Ulasan bertulis tersebut hendaklah dikemukakan kepada:-

Ketua Pengarah
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubatan Iklim (MESTECC)
Aras 2, Podium 3, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 462574 PUTRAJAYA
(U.p.: Bahagian Penilaian Jabatan Alam Sekitar-Urusetia Laporan EIA)

Tel: 03-88712000
Faks: 03-88891045

Orang ramai juga boleh melayari laman Portal Enviro Knowledge Management Center (EKMC) di alamat;

https://enviro2.doe.gov.my/ekmc/?eia=bayan-lepas-light-rail-transit-project untuk merujuk Ringkasan Eksekutif dan Keseluruhan Laporan

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

December 10, 2019 @ 11:16 am

DOE Leaf