• Other Languages

Laporan Penilaian Kesan Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment Eia) (Second Schedule) Bagi “Proposed Development Of Solid Waste Transfer Station On 12.474 Acres Of Land On Lots 1336 & 1337, Pekan Nenas, Mukim Jeram Batu, Daerah Pontian, Johor Darul Takzim”

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) “ Environmental Impact Assessment for the Proposed Development of Solid Waste Transfer Station on 12.474 Acres of Land on Lots 1336 & 1337, Pekan Nenas, Mukim Jeram Batu, Daerah Pontian, Johor darul Takzim”

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang mengkaji Laporan EIA untuk projek tersebut di atas. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk memberi ulasan bertulis ke atas Laporan EIA berkenaan yang boleh didapati dan dirujuk di tempat-tempat seperti berikut:-

Perpustakaan
Jabatan Alam Sekitar Putrajaya
Aras 1, Podium3, Wisma Sumber Asli
No.25, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62574
PUTRAJAYA

Pengarah
Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
Wisma Alam Sekitar
No.46, Jalan Pertama
Pusat Perdagangan Danga Utama
81300 JOHOR BAHRU

Pengarah
Pejabat Kesihatan Daerah Pontian
Jalan Alsagoff
82000 PONTIAN

Pentadbir Tanah
Pejabat Tanah Pontian
Aras Bawah, Bangunan Sultan Ismail
82000 PONTIAN

Pegawai
Klinik Kesihatan Pekan Nenas
Jalan Pekan Nenas
81500 Pekan Nenas
PONTIAN

Pegawai
Klinik Kesihatan Pekan Nenas
Jalan Pekan Nenas
81500 Pekan Nenas
PONTIAN

Orang ramai boleh menyemak laporan tersebut bermuka daripada 17 Jun 2019 hingga 16 Julai 2019 dan mengemukakan ulasan bertulis kepada Jabatan Alam Sekitar sebelum 30 Julai 2019. Ulasan bertulis tersebut hendaklah dikemukakan kepada:-

Ketua Pengarah
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubatan Iklim (MESTECC)
Aras 2, Podium 3, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4
62574 PUTRAJAYA

(U.p.: Bahagian Penilaian Jabatan Alam Sekitar-Urusetia Laporan EIA)

Tel: 03-88712000
Faks: 03-88891045

Orang ramai juga boleh melayari laman Portal Enviro Knowledge Management Center (EKMC) di alamat;

https://enviro.doe.gov.my/ekmc/eia/laporan-penilaian-kesan-alam-sekeliling-environmental-impact-assessment-eia-second-schedule-bagi-proposed-development-of-solid-waste-transfer-station-on-12-474-acres-of-land-on-lots-1336/

untuk merujuk Ringkasan Eksekutif dan Keseluruhan Laporan

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

July 19, 2019 @ 9:28 am

DOE Leaf