• Other Languages

Hebahan Muat Turun Aplikasi Mudah Alih MyEwaste untuk Telefon Pintar

Hebahan Muat Turun Aplikasi Mudah Alih MyEwaste untuk Telefon Pintar

Selaras dengan perkembangan teknologi semasa dan komitmen berterusan Kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat, Jabatan Alam Sekitar (JAS) di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air telah melancarkan aplikasi MyEwaste di aplikasi telefon pintar melalui pautan berikut :

Pengguna Android : Google Play
Pengguna iOS : App Store Connect

Aplikasi ini bertujuan untuk untuk memudahkan urusan penghantaran e-waste dan mengenalpasti pusat-pusat pengumpulan yang berhampiran serta sebagai wadah penyampaian maklumat dan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengurusan e-waste yang lestari.

Pengguna juga boleh muat turun aplikasi ini dengan mengimbas qrcode seperti dalam gambar di bawah :

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

July 26, 2021 @ 5:22 pm

DOE Leaf