• Other Languages

Others

Online Transaction 2018

Online Transaction MyID Transaction

Galeri Kejayaan NRE

Galeri Kejayaan NRE memaparkan maklumat kejayaan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Online Transaction 2017

Online Transaction MyID Transaction

Notice To Environment Auditor

2016 National Environment Day Logo

PENERANGAN LOGO LATAR BELAKANG PUTIH Melambangkan keikhlasan dan kesungguhan masyarakat yang menyokong usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. REKABENTUK DAUN Melambangkan peneraju pemuliharaan alam sekitar secara lestari untuk menarik segenap lapisan masyarakat menghayati dan menghargai alam sekitar. WARNA DAUN Warna-warna gabungan pada daun melambangkan keceriaan dan rasa tanggungjawab dalam diri setiap individu untuk mengamalkan gaya […]

Borang Permohonan Mengemaskini Laman Portal JAS

Borang permohonan untuk mengemaskini kandungan dalam portal JAS. Sila lengkapkan untuk proses semakan oleh Bahagian Teknologi Maklumat. [Jika borang tidak terpapar sila: Log Masuk ]

Industry Application – Air

Industry Application – Assessment

Industry Application – Hazardous Substances

License Application – Water

License Application – Hazardous Substances

Raw Natural Rubber Factory

License Application – Crude Palm Oil Mill

License Application – Air

Register Environmental Members Now !!!

Borang Pendaftaran : Rakan Alam Sekitar Kumpulan sasaran penyertaan keahlian Rakan Alam Sekitar (RAS) terbuka kepada semua warganagera Malaysia tidak kira peringkat umur termasuk pelajar sekolah, pelajar institusi pengajian tinggi, pekerja sektor awam / swasta, orang awam dan lain-lain. Pendaftaran keahlian RAS boleh dibuat menerusi Borang Pendaftaran Keahlian yang boleh diperolehi daripada Urusetia Rakan Alam […]

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

August 17, 2018 @ 3:05 pm

DOE Leaf