• Other Languages

Announcement – Press Release

Notis Pemakluman JAS Pengukuhan Prosedur Pemprosesan Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling Di Bawah Seksyen 34A, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

OPS Gerak Lembah Klang

Jabatan Alam Sekitar (JAS) ingin memaklumkan bahawa Operasi Gerak (Ops Gerak) terus diperhebat melalui Ops Gerak Lembah Klang yang diadakan hari ini.  Ops Gerak merupakan salah satu inisiatif JAS yang bertujuan untuk mempertingkatkan penguatkuasaan dan pemeriksaan kenderaan bermotor untuk memastikan kenderaan ini mematuhi standad pelepasan asap dan gas pencemar yang ditetapkan. Ops ini dilaksanakan di […]

DOE Selangor Seized Illegal Dumping at Johan Setia

DOE Down Trial On Illegal Import Electric And Electronic Waste

OPS Gempur Selangor 2020 Periksa Lebih 100 Kilang

DOE Batu Pahat, Johor Stop Work Printing Factory

Operasi Air Raya 2020 Dilaksana Bagi Mencegah Insiden Pencemaran Air Sungai Sempena Musim Perayaan

Status Kualiti Udara Dan Air Sungai Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan

Air Quality Status During Restricted Movement Order Showing Good

Kementerian Alam Sekitar (KAS) melalui Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah membuat pemantauan dan analisis perbandingan terhadap Indeks Pencemar Udara (IPU) sebelum dan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang berkuatkuasa pada 18 Mac 2020. JAS mendapati terdapat sebanyak 2% penurunan IPU bagi bilangan hari sederhana dan peningkatan 2% IPU bagi bilangan hari bersih di seluruh Malaysia semenjak PKP […]

The Ministry of the Environment (KAS) through the Department of the Environment (DOE) successfully thwarted an attempt to import five (5) containers containing hazardous wastes – lead acid batteries used at Port Klang, Selangor

Kementerian Alam Sekitar (KAS) melalui Jabatan Alam Sekitar (JAS) berjaya menggagalkan cubaan untuk mengimport lima (5) unit kontena yang mengandungi buangan berbahaya iaitu bateri asid plumbum terpakai di Pelabuhan Klang, Selangor pada 30 Mac 2020. Penghantaran kontena-kontena ini dilakukan tanpa mendapat kelulusan dari Pihak Berkuasa Konvensyen Basel bagi Malaysia iaitu JAS dan ianya adalah sebagai […]

Complaint On Fire Burning Odour At Sungai Petani

Kementerian Alam Sekitar (KAS) sentiasa peka dengan pelestarian alam sekitar dan memastikan tidak berlaku pencemaran alam sekitar, khususnya ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Menurut Timbalan Menteri Alam Sekitar, Dato’ Dr. Ahmad Masrizal Muhammad, sebarang aduan tentang pencemaran alam sekitar akan disiasat dan diambil tindakan segera oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar (JAS).

Air Quality Monitoring During Movement Restricted Order – NO2 And SO2 Result Decreasing

Pemantauan Jabatan Alam Sekitar (JAS)  terhadap kualiti udara sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) berkuatkuasa mendapati trend bacaan SO2 (sulfur dioksida) dan NO2 (nitrogen dioksida) di persekitaran menunjukkan menurun selaras dengan penurunan bilangan kenderaan motor di jalan raya khususnya di bandar-bandar utama

Increase In Clinical Waste Being Carefully Handled During COVID-19

Semasa tempoh pandemik COVID-19 sejak awal Februari 2020, sisa klinikal yang dihasilkan di seluruh negara meningkat sebanyak 17 peratus berbanding purata bulanan dari pelbagai institusi yang menyediakan perkhidmatan kesihatan.

Fire On Ayer Hitam Peat Land Totally Off

Kejadian kebakaran kawasan tanah gambut telah berlaku di dua kawasan di dalam Mukim Ayer Hitam Muar pada 19 Mac 2020 iaitu di Parit Juno dan Parit Jawa dengan anggaran keluasan kawasan yang terbakar masing – masing adalah seluas 10 ekar dan 4 ekar telah berjaya dipadamkan dan tiada lagi asap atau bara di kedua – […]

Court Action to Company Suspected on Illegal Dispose Schedule Waste

Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Selangor akan mengambil tindakan tegas terhadap syarikat yang telah melakukan pelupusan haram sisa kimia atau Buangan Terjadual (BT) di kawasan longgokan atau tapak pembuangan sampah haram, Jalan Dato’ Hussien, Sungai Sembilang, Jeram, Kuala Selangor, Selangor pada 21 Mac 2020. JAS menegaskan bahawa selain daripada tindakan mahkamah, tangkapan boleh dibuat kepada […]

Best viewed using Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari with resolution 1280x768 pixels and above.
Last Updated:

September 21, 2020 @ 4:19 pm

DOE Leaf