• Bahasa Lain

Info Protokol Montreal

Pelan Pengurusan Penghapusan Hidroklorofluorokarbon (HCFC)/ (HPMP) Peringkat – 2 Malaysia ( 2017 – 2022 )

Senarai Syarikat Pengimport/Pengeksport HCFC Yang Berdaftar Dengan Jabatan Alam Sekitar Tahun 2017

Pada 1 Januari 2013, selaras dengan pewartaan Perintah Kastam (Larangan Import) 2012 pada 31 Disember 2012, Malaysia telah melaksanakan sistem kuota bagi mengimport bahan hidroklorofluorokarbon (HCFC) oleh pengimport yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS). Pelaksanaan sistem kuota ini adalah selaras dengan obligasi Malaysia terhadap Protokol Montreal dimana bahan HCFC merupakan salah satu jenis bahan […]

Senarai Pusat Latihan Bertauliah (ATC) Bagi Program Persijilan Juruteknik Bertauliah (CSTP) Sektor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (RACs)

Sebanyak 51 buah Pusat Latihan Bertauliah (ATC) telah dilantik oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) di bawah Pelan Pengurusan Penghapusan HCFC (HPMP). Pusat Latihan ini dilantik bagi melaksanakan Program Persijilan Juruteknik Bertauliah (CSTP) Sektor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (RACs). Program CSTP dibangunkan bagi memastikan bahawa juruteknik servis sektor penyejukbekuan dan penyamanan udara adalah kompeten dalam pengendalian […]

Borang Import JAS 70

OzoNews 30 Mac 2015 Vol. XV

OzoNews Vol. XIV 15 June 2014

OzoNews Vol. XIV 30 Mei 2014

Buletin Ozon 2013

OzoNews Vol. XIV 15 Mei 2014

OzoNews Vol. XIV 30 April 2014

OzoNews Vol. XIV 30 March 2014

OzoNews Vol. XIV 15 March 2014

Borang Pendaftaran Export HCFC

Borang Eksport JAS70

OzoNews Vol. XIV

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

December 6, 2017 @ 5:41 pm

DOE Leaf