• Bahasa Lain

Info Protokol Montreal

Buletin Ozon 2016

Pelan Pengurusan Penghapusan Hidroklorofluorokarbon (HCFC)/ (HPMP) Peringkat – 2 Malaysia ( 2017 – 2022 )

Senarai Syarikat Pengimport/Pengeksport HCFC

Pada 1 Januari 2013, selaras dengan pewartaan Perintah Kastam (Larangan Import) 2012 pada 31 Disember 2012, Malaysia telah melaksanakan sistem kuota bagi mengimport bahan hidroklorofluorokarbon (HCFC) oleh pengimport yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS). Pelaksanaan sistem kuota ini adalah selaras dengan obligasi Malaysia terhadap Protokol Montreal dimana bahan HCFC merupakan salah satu jenis bahan […]

Borang Import JAS 70

OzoNews 30 Mac 2015 Vol. XV

OzoNews Vol. XIV 15 June 2014

OzoNews Vol. XIV 30 Mei 2014

Buletin Ozon 2013

OzoNews Vol. XIV 15 Mei 2014

OzoNews Vol. XIV 30 April 2014

OzoNews Vol. XIV 30 March 2014

OzoNews Vol. XIV 15 March 2014

Borang Pendaftaran Export HCFC

Borang Eksport JAS70

OzoNews Vol. XIV

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

February 22, 2018 @ 4:21 pm

DOE Leaf