• Bahasa Lain

Info Umum

Bengkel berkenaan Keselamatan serta Alternatif kepada Blowing Agent untuk Industri di Malaysia dalam Sektor Busa dibawah HPMP Peringkat II

Video Bengkel berkenaan Keselamatan serta Alternatif kepada Blowing Agent untuk industri di Malaysia dalam Sektor Busa dibawah HPMP Peringkat II

Seminar Sempena Sambutan Hari Ozon Sedunia pada 25 September 2018

Pengawasan Air Sungai

Pengawasan Air Tanah

Inventori Beban Pencemaran

Program Khas

Program Marin Serantau

Pengenalan AWGCME COBSEA BOBLME

Kontigensi

Pengawasan Air Marin

Senarai Pusat Latihan Bertauliah ( ATC ) Bg Program Persijilan Juruteknik Bertauliah (CSTP) Sektor Penyejukbekuan dan Penyaman Udara (RACs)

 

Protokol Montreal dan Halatuju di Malaysia

Protokol Montreal dan Halatuju di Malaysia

Seminar Pengurusan Halon dan MS : 2678:2017 Flammable Refrigerant: Code of Practice

Pelan Pengurusan Penghapusan Hidroklorofluorokarbon (HCFC)/ (HPMP) Peringkat – 2 Malaysia ( 2017 – 2022 )

Senarai Syarikat Pengimport/Pengeksport HCFC

Pada 1 Januari 2013, selaras dengan pewartaan Perintah Kastam (Larangan Import) 2012 pada 31 Disember 2012, Malaysia telah melaksanakan sistem kuota bagi mengimport bahan hidroklorofluorokarbon (HCFC) oleh pengimport yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS). Pelaksanaan sistem kuota ini adalah selaras dengan obligasi Malaysia terhadap Protokol Montreal dimana bahan HCFC merupakan salah satu jenis bahan […]

Perutusan Hari Alam Sekitar Negara 2016

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

November 9, 2018 @ 11:23 am

DOE Leaf