• Bahasa Lain

Pengumuman – Umum

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi Bagi Cadangan Projek “Manganese And Other Minerals Mining Operation On Lot 89798 Measuring An Area Of 40.51ha (100.1 Acres) At Mukim Penyor, Daerah Pekan, Pahang Darul Makmur”

JABATAN ALAM SEKITAR Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai; Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Cadangan Projek “Manganese And Other Minerals Mining Operation On Lot 89798 Measuring An Area Of 40.51ha (100.1 Acres) At Mukim Penyor, Daerah […]

Selamat Hari Penguatkuasa JAS 2021

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) adalah berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling, bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Sejajar dengan kemajuan negara dalam pengurusan alam sekitar , penguatkuasaan AKAS adalah selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Sempena 47 tahun pewartaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, YB […]

Senarai terkini Dispersant yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia bagi Penggunaan di Perairan Wilayah dan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi Proposed Green Technology Paper Plant Development On Part Of Lot 668, Pekan Bukit Selambau, District Of Kuala Muda, Kedah Darul Aman

JABATAN ALAM SEKITAR Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai; Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Proposed Green Technology Paper Plant Development On Part Of Lot 668, Pekan Bukit Selambau, District Of Kuala Muda, Kedah Darul Aman […]

Dokumen Pelawaan Tender Perkhidmatan Perunding Kajian Analisis Beban Pencemar Udara Di Kawasan Industri Berisiko Di Malaysia

Dokumen Pelawaan Tender Perkhidmatan Perunding Kajian Pembentukan Pelan Induk Udara Bersih Kebangsaan Ke Arah Langit Biru

Kenyataan Tawaran : Mencetak Dan Membekal Laporan Kualiti Alam Sekeliling Dan Laporan Tahunan Tahun 2020 Jabatan Alam Sekitar

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari dan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Lengai di Sebahagian PTD 1699 Seluas 48 Ekar, Mukim Sedili Kecil, Daerah Kota Tinggi, Johor Darul Ta’zim

JABATAN ALAM SEKITAR Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai; Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Pembangunan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari dan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Lengai di Sebahagian PTD 1699 Seluas 48 Ekar, Mukim Sedili […]

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi “Proposed Solis Waste Transfer Station at Lot 2370,4122,2784 and Part of Lot 2778, Mukim Parit Jawa, Daerah Muar Johor Darul Takzim

JABATAN ALAM SEKITAR Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai; Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi “Proposed Solis Waste Transfer Station at Lot 2370,4122,2784 and Part of Lot 2778, Mukim Parit Jawa, Daerah Muar Johor Darul Takzim. […]

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling Bagi “Proposed Disposal 50-Acre Area Of Sediment From Jor Lake Of Sultan Yussuf Power Station At Pda3, Rizab Hutan Simpan Bukit Tapah, Mukim Batang Padang, Daerah Batang Padang, Perak”

JABATAN ALAM SEKITAR Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai; Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi “Proposed Disposal 50-Acre Area Of Sediment From Jor Lake Of Sultan Yussuf Power Station At Pda3, Rizab Hutan Simpan Bukit Tapah, […]

Hebahan Muat Turun Aplikasi Mudah Alih MyEwaste untuk Telefon Pintar

Hebahan Muat Turun Aplikasi Mudah Alih MyEwaste untuk Telefon Pintar Selaras dengan perkembangan teknologi semasa dan komitmen berterusan Kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat, Jabatan Alam Sekitar (JAS) di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air telah melancarkan aplikasi MyEwaste di aplikasi telefon pintar melalui pautan berikut : Pengguna Android : Google Play Pengguna iOS […]

JAS Terima Anugerah Asia Environmental Enforcement Awards Daripada UNEP

Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah menerima anugerah berprestij Asia Environmental Enforcement Awards daripada United Nations Environment Programme (UNEP) atas kecemerlangan penguatkuasaan dalam membanteras jenayah alam sekitar rentas sempadan. Kejayaan Malaysia adalah hasil kerjasama antara agensi-agensi penguatkuasa di negara ini yang telah membawa kepada kejayaan pemulangan sebanyak 254 kontena ke negara pengeksport dengan anggaran berat 5,512 Metrik Tan sisa plastik […]

Pemansuhan Bidang Rujukan Bagi Laporan Kesan Kepada Alam Sekeliling Bagi Aktiviti Yang Ditetapkan Di Bawah Jadual Pertama, Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling)2015

Selaras dengan hasrat Kerajaan dalam melestarikan pembangunan negara, Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah meneliti ruang penambahbaikan bagi memperkemaskan prosedur penilaian kesan kepada alam sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilaksanakan oleh Jabatan pada masa kini. Dalam hal ini, bagi mengurangkan karenah birokasi tanpa mengurangkan kualiti kepada penilaian Laporan EIA tersebut, dimaklumkan bahawa penyediaan dan pengemukaan […]

Senarai terkini Dispersant yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi Penggunaan di Perairan Wilayah dan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia

Perlantikan Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan Ahli Lembaga Rayuan

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

April 19, 2021 @ 2:18 pm

DOE Leaf