• Bahasa Lain

Pengumuman – Umum

Notis Kepada Jururunding EIA Bil.2/2020: Pengukuhan Prosedur Pemprosesan Laporan EIA, Seksyen 34A, AKAS 1974

Notis Pemakluman JAS Pengukuhan Prosedur Pemprosesan Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling Di Bawah Seksyen 34A, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Notis Kepada Jururunding EIA 1/2020 – Penggunaan Sistem Atas Talian Bagi Pendaftaran Dan Pembaharuan Jururunding EIA

 

Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 2020

PPKAS (Pengurusan Refrigeran) 2020 telah diwartakan pada 2 Mac 2020 dan akan menggantikan PPKAS (Pengurusan Refrigeran) 1999. Peraturan ini berkuatkuasa pada 1 Jun 2020. Muat turun di sini

Soalan Lazim (FAQ) Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Jabatan Alam Sekitar

Cuaca Panas Dan Kering – Larangan Pembakaran Terbuka

Jabatan Alam Sekitar (JAS) memaklumkan bahawa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan wabak Covid-19 dan cuaca panas dan kering ketika ini, orang ramai adalah DILARANG melakukan pembakaran terbuka. pesalah yang melakukan pembakaran terbuka yang dijumpai di tempat kejadian boleh ditangkap.

Pasir Gudang Bandar Industri Pertama Miliki Sistem Amaran Awal Pantau Pencemaran Alam Sekitar

Keperluan Minima Format Penyediaan Laporan Pengujian (Audit) Bagi Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS) (Bagi Pengujian Yang Menggunakan Prosedur USEPA)

Tuan/Puan, Nota panduan (klik disini) disediakan sebagai rujukan bagi pihak premis dan penguji CEMS (CEMS Tester) dalam menyediakan laporan pengujian (audit) berdasarkan keperluan minima seperti yang telah ditetapkan oleh JAS. Maklumat yang diperlukan di dalam laporan adalah tidak tertakluk dengan apa yang telah disenaraikan di dalam format ini sahaja. Sekian, terima kasih.

Nota Panduan Prosedur Perlaksanaan Pengujian CEMS (Audit)/PEMS

Tuan/Puan, Nota panduan (klik di sini) disediakan sebagai rujukan lanjut pihak premis untuk menjalankan pengujian ke atas sistem CEMS yang dipasang dan juga sistem PEMS yang telah dibangunkan. Keperluan ini disediakan agar pengujian yang dijalankan serta laporan pengujian yang dikemukakan adalah memenuhi keperluan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekian, terima kasih.

Garispanduan Pengimportan Sekerap Logam Ke Malaysia

Senarai terkini Dispersant yang Diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia bagi Penggunaan di Perairan Wilayah dan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia

Pengemaskinian Garis Panduan : Volume 1 – Guideline For The Maintenance Of Continuous Emission Monitoring System (Cems) For Industrial Premises/ Facilities Version 7.0 June 2019

Adalah dimaklumkan bahawa dokumen garis panduan Volume 1: Guidelines For The miantenance of Continuous Emission Monitoring System (CEMS) For Industrial Premise/ Facilities Version 6.0 Nov 2009 telah dikemaskini dan digantikan dengan Volume 1: Guidelines For The maintenance of Continuous Emission Monitoring System (CEMS) For Industrial Premise/ Facilities Version 7.0 Nov 2019

Jangan Lakukan Pembakaran Terbuka

Saluran Aduan Jabatan Alam Sekitar

Keperluan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi Penggerak Projek Loji Janakuasa

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

September 21, 2020 @ 4:19 pm

DOE Leaf