• Bahasa Lain

Pengumuman – Umum

Matrik Cadangan Gubalan Baru Rang Undang-Undang Alam Sekitar

Sukacita dimaklumkan Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) sedang menggubal baru Akta Alam Sekitar bagi menggantikan Akta Alam Sekeliling 1974. Penggubalan baru Akta Alam Sekitar adalah amat penting bagi memperkukuh, memantapkan dan memudahcara pelaksanaan kerja penguatkuasaan ke arah lebih cekap selaras dengan perkembangan pengurusan dan pembangunan alam sekitar […]

Jangan Lakukan Pembakaran Terbuka

Saluran Aduan Jabatan Alam Sekitar

Keperluan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi Penggerak Projek Loji Janakuasa

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Cadangan Tapak Pelupusan Selamat (Premis Yang Ditetepkan) Untuk Penstoran Neutralisation Underflow (NUF) Solids di Tapak Sedia Ada, LYNAS ADVANCE MATERIALS PLAT (LAMP), Lot Pt 17212, Estate Industri Gebeng, Pahang Malaysia

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang mengkaji Laporan EIA untuk projek tersebut di atas. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk memberi ulasan bertulis ke atas Laporan EIA berkenaan yang boleh didapati dan dirujuk di tempat-tempat seperti berikut:- Perpustakaan Jabatan Alam Sekitar Putrajaya Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang Jabatan Alam Sekitar Cawangan Gebeng Majlis Perbandaran […]

Stakeholders Consultation Workshop For The National Survey Of Non-Ods (Ozone Depleting Substances) Alternatives

Kigali Amendment Subang Malaysian HFC Phasedown Project 2019 Jan 30

Anugerah Kinabalu – Pengiktirafan Alam Sekitar

Inisiatif Jabatan Alam Sekitar 2019

DOE Initiatives 2019 (Click Here) Inline With MESTECC Aspiration : The New Initiatives (Click Here)

Hebahan Muat Turun Aplikasi : Mobile Indeks Pencemar Udara (MyIPU) Di Telefon Pintar

Selaras dengan komitmen berterusan Kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat, Jabatan Alam Sekitar (JAS) di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim telah melancarkan versi baharu MyIPU bagi paparan Indeks Pencemar Udara (IPU) di aplikasi telefon pintar melalui pautan berikut : Pengguna Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.eqmp.my.apimsv2 Pengguna iOS : https://itunes.apple.com/my/app/myipu/id1217372617?mt=8 iPhone, iPad […]

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Jenis Kenderaan Motor bagi Pelepasan Gas dan Bunyi Bising

Announcement On The Requirement To Engage Qualified Consultants To Prepare Detailed Designs Of Pollution Control Systems At The EIA Study Stage.

Klik untuk muat turun dokumen

Notis Kepada Penyelia Latihan Swasta Penganjuran Kursus, Seminar, Bengkel dan Latihan berkaitan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan-peraturan di bawahnya

Garis Panduan Permohonan VTA Motosikal

Pengumuman – Pendaftaran Baru dan Pembaharuan Pendaftaran Juruaudit Alam Sekitar

Jadual Permohonan Jururunding dan Juruaudit Alam Sektar 2019

Kami Memerlukan Maklum Balas Anda!

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari dengan resolusi minimum 1280x768 piksel.
Kemaskini Terakhir:

May 17, 2019 @ 3:59 pm

DOE Leaf