Department of Environment
  • Bahasa Malaysia
  • Bahasa Inggeris

Aduan Pencemaran Alam Sekitar

Pengenalan

Aduan awam yang diterima oleh Ibu pejabatĀ  Jabatan Alam Sekitar (JAS) dikendalikan oleh Unit Operasi, Bahagian Penguatkuasaan JAS. Aduan-aduan yang diterima oleh Unit operasi adalah melalui surat, faks, emel, laman web, telefon atau hadir sendiri ke pejabat JAS berhampiran untuk membuat aduan. Jabatan Alam Sekitar akan memberi maklumbalas awal aduan anda dalam masa 3 hari waktu bekerja.

Jenis-Jenis Aduan Dalam Bidang Kuasa Jabatan Alam Sekitar

  • Pembakaran Terbuka
  • Pelupusan Haram Buangan Terjadual
  • Pencemaran Air Daratan (Sungai,Tasik, Alurair) yang Disebabkan oleh Punca-Punca Industri
  • Pencemaran Udara (Kilang/Industri/Premis)
  • Pencemaran Udara (Kenderaan)
  • Tumpahan Minyak