DATA PUNCA TETAP BUKAN INDUSTRI BAGI TAHUN 20XX

Kenderaan   Motor Bilangan Kenderaan  Berdaftar Bilangan Keseluruhan  Operasi Bilangan Kenderaan   Diperiksa % Pematuhan
27,123,456  2345 Diesel : 12345  90.0%
Petrol : 2345  96.0%
Motosikal (Bunyi Bising) : 234  70.0%
Motosikal (Gas) : 123  97.0%
*Bilangan Kenderaan Diperiksa adalah dari Ops Statik