JABATAN ALAM SEKITAR

PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN LAPORAN EIA

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi

LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) for “PEMBANGUNAN STESEN PEMINDAHAN SISA PEPEJAL TAMPIN DI ATAS LOT 1433 SELUAS 26.93 HA MUKIM KERU, DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS”

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklum balas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 14 November 2023 hingga 13 Disember 2023 dan ulasan awam sehingga 28 Disember 2023. Laporan EIA ini turut dipamerkan di pusat pameran awam terpilih atau boleh dirujuk seperti butiran dibawah:

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

Link untuk Akses Laporan EIA_page-0001
Link & QR Code for EIA Report and Google Feedback Form