JABATAN ALAM SEKITAR

JABATAN ALAM SEKITAR

PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN PELAPORAN EIA
 
Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)
Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi

Proposed Manganese Ore Mining At Ml15/2021, Ml16/2021, Ml17/2021, Ml18/2021, Ml19/2021 And Pl21/2020 With A Total Area Of 629.8 Hectares, Hutan Simpan Kekal Relai, Mukim Relai, Daerah Chiku, Jajahan Gua Musang, Kelantan Darul Naim

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.
 

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 24 November 2022 hingga 23 Disember 2022 dan ulasan awam sehingga 7 Januari 2023 . Laporan EIA ini turut dipamerkan di pusat pameran awam terpilih atau boleh dirujuk seperti butiran dibawah:

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my