JABATAN ALAM SEKITAR

JABATAN ALAM SEKITAR

PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN PELAPORAN EIA
 
Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)
Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi

The Proposed Reclamation And Dredging Works For Penang South Reclamation (PSR), Penang.(Revision 2)

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.
 

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 21 November 2022 hingga 20 Disember 2022 dan ulasan awam sehingga 4 Januari 2023 dan turut dipamerkan di pusat pameran awam terpilih. Sila rujuk url di bawah; (QR code boleh dirujuk di dalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my