Libat Urus Cadangan Pindaan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015
melalui sosial media JAS ditangguhkan buat masa ini dan akan dimaklumkan dimasa akan datang cadangan Pindaan Perintah EIA 2015 yg telah dimurnikan.