PENGEMASKINIAN DOKUMEN BERKAITAN PERMOHONAN PEMASANGAN CEMS DAN PEMBANGUNAN PEMS

Adalah dimaklumkan bahawa dokumen-dokumen berkaitan dengan permohonan pemasangan CEMS dan pembangunan PEMS telah dikemaskini. Pemohon adalah dikehendaki untuk merujuk dan mengguna pakai dokumen-dokumen terkini yang tersebut.

Terima kasih.