Matlamat

Untuk mewujudkan Perpustakaan Jabatan Alam Sekitar sebagai Pusat Kecemerlangan Penyimpanan Maklumat Alam Sekitar (ENVIRO-LIBRARY) yang boleh membekalkan, memelihara dan menyalurkan maklumat dalam pelbagai media.