Fungsi

  • Menyediakan perkhidmatan  pinjaman, rujukan dan penyelidikan kepada kakitangan Jabatan.
  • Menyediakan perkhidmatan  rujukan dan penyelidikan kepada orang awam yang memerlukan maklumat berkaitan Alam Sekitar.
  • Mengumpul, menyimpan, menyelenggara dan memulihara bahan-bahan perpustakaan.
  • Menyediakan senarai katalog bagi memudahkan rujukan dan pencarian maklumat.
  • Menyediakan dan memaklumkan senarai perolehan baru yang terdapat di perpustakaan kepada kakitangan Jabatan.
  • Menggalakkan dan mempromosikan penggunaan perkhidmatan perpustakaan.
  • Menyelaraskan sistem pengurusan Perpustakaan dan memberi khidmat nasihat di rangkaian Perpustakaan  Jabatan Alam Sekitar.
  • Menyediakan perkhidmatan rujukan bagi Laporan Kepada Kesan Alam Sekeliling ( Environment Impact Assessment Report ) kepada orang awam.