Admin DOE Services

MOHD FAISAL JAAFAR
Wednesday, June 13, 2012 4:31 PM

salam sejahtera,

saya mempunyai persoalan mengenai komponen e-waste.
Adakah ink cartridge yang terpakai dikelaskan sebagai e-waste.
Syarikat tempat saya bekerja mempunyai banyak ink cartridge terpakai dan ingin melupuskannya. Sila minta pandangan.

Admin DOE Services answered