Seranta Awam Atas Talian

Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan perlu mengadakan seranta awam atas talian bagi semua draf cadangan baru atau pindaan undang-undang (termasuk undang-undang kecil, dasar, peraturan, dan lain-lain), tidak kira sama ada cadangan baru atau pindaan tersebut perlu dibentangkan di Parlimen ataupun tidak. Sehubungan itu, laman web ini disediakan untuk memaparkan draf Undang – Undang / Peraturan-Peraturan / Perintah di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Draf-draf ini hanya akan dipapar di laman web JAS selama 14 hari. Orang awam digalakkan memberi pandangan dan maklum balas kepada Jabatan Alam Sekitar sepanjang tempoh paparan tersebut.

Draf cadangan baru / pindaan: