• English
Jabatan Alam Sekitar

PERSIDANGAN EIMAS DENGAN OYB INDUSTRI DAN SESI EIMAS BERTEMU PELANGGAN (TELAH DITUTUP)

Dimaklumkan bahawa permohonan penyertaan bagi Persidangan OYB Industri dan Sesi EiMAS Bersama Pelanggan Siri 1/2020 telah ditutup.

Pihak urusetia akan memaklumkan melalui emel mengenai status permohonan kehadiran sama ada berjaya atau tidak dalam masa terdekat.
Terima kasih.